คู่มือขนาด กระเป๋าโท้ต BEEFAY L

การวัดผลิตภัณฑ์

วัดตัวเอง

ตารางขนาด

ความกว้างกระเป๋า (ซม.) ความสูงของกระเป๋า (ซม.) ความลึกของกระเป๋า (ซม.) ความยาวสาย (ซม.) ความกว้างสาย (ซม.)
ขนาดเดียว 50.8 35.6 12.7 63.5 2.5