คู่มือระบุขนาด BEEFAY หมวกบักเก็ตใส่ได้สองด้าน

การวัดผลิตภัณฑ์

คู่มือขนาดนี้แสดงการวัดผลิตภัณฑ์เมื่อวางผลิตภัณฑ์โดยวางราบ ขนาดผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันได้ถึง 1 นิ้ว เนื่องจากเป็นงานสั่งทำด้วยมือ

การวัดผลิตภัณฑ์

 เส้นรอบวงด้านบน

บี ความสูงของมงกุฎ

 ความสูงของปีก

ตารางขนาด

ป้ายขนาด เอ (ซม.) บี (ซม.) ค (ซม.)
เอส/เอ็ม 59.5 9 7
แอล/เอ็กแอล 63.5 10 7