คู่มือระบุขนาด โลโก้หมวกบัคเก็ต BEEFAY ออร์แกนิก

การวัดผลิตภัณฑ์

คู่มือขนาดนี้แสดงการวัดผลิตภัณฑ์เมื่อวางผลิตภัณฑ์โดยวางราบ ขนาดผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันได้ถึง 1 นิ้ว เนื่องจากเป็นงานสั่งทำด้วยมือ

การวัดผลิตภัณฑ์

ตารางขนาด

ป้ายขนาด เอ (ซม.) บี (ซม.) ค (ซม.)
ขนาดเดียว 56 7.6 5