คู่มือระบุขนาด BEEFAY หมวกบีนนี่แบบมีข้อมือ

การวัดผลิตภัณฑ์

วัดเส้นรอบวงศีรษะของคุณด้วยเทปวัดที่ไม่ยืด ติดปลายเทปไว้บนหน้าผากแล้วพันส่วนที่เหลือไว้ด้านหลังศีรษะ โดยให้อยู่เหนือหู 1 นิ้ว (2.5 ซม.) บีบจุดที่เทปมาบรรจบกับปลายอีกด้านหนึ่ง ยกห่วงขึ้นเหนือศีรษะ และสังเกตการวัด ระมัดระวังให้มากที่สุดเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำที่สุด

การวัดผลิตภัณฑ์

ตารางขนาด

ป้ายขนาด เอ (ซม.) บี (ซม.) ค (ซม.) ง (ซม.)
ขนาดเดียว 44 - 47 22 7.5 20.5