คู่มือขนาด กระเป๋าผ้ายีนส์ออร์แกนิก BEEFAY

การวัดผลิตภัณฑ์

วัดตัวเอง

คู่มือขนาด

ความกว้างกระเป๋า (ซม.) ความสูงของกระเป๋า (ซม.) ความยาวสาย (ซม.) ความกว้างสาย (ซม.)
ขนาดเดียว 50 46 60 4