คู่มือการเลือกขนาด BEEFAY Dad Hat

การวัดผลิตภัณฑ์

วัดเส้นรอบวงศีรษะของคุณด้วยเทปวัดที่ไม่ยืด ติดปลายเทปไว้บนหน้าผากแล้วพันส่วนที่เหลือไว้ด้านหลังศีรษะ โดยให้อยู่เหนือหู 1 นิ้ว (2.5 ซม.)

บีบจุดที่เทปมาบรรจบกับปลายอีกด้านหนึ่ง ยกห่วงขึ้นเหนือศีรษะ และสังเกตการวัด ระมัดระวังให้มากที่สุดเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำที่สุด

การวัดผลิตภัณฑ์

ตารางขนาด

ป้ายขนาด

เอ (ซม.) บี (ซม.) (ซม.) (ซม.)

ขนาดเดียว

44-47

22

7.5

20.5